• Oidhche Shàmhach

  "Douce Nuit" en gaélique
  Un chant de saison, qui existe à peu près dans toutes les langues d'Europe...

  Oidhche shàmhach, oidhche naomh,
  cadal ciùin tha air an t-saogh’l
  Màiri is Ioseph ‘san stàbull fhuar
  A' freasdal a’ phàisd tha àlainn ‘na shnuadh,
  An sìth o nèamh ‘na shuain,
  an sìth o nèamh ‘na shuain.

  Oidhche shàmhach, oidhche naomh,
  B'e buachaill chunnaic fòs an t-soills
  'S a chuala farsaing feadh na tìr
  An t-sèisd bh’aig ceòl an aiglean binn:
  Tha criosd, am Fear-saoraidh, ‘nur còir,
  Tha criosd, am Fear-saoraidh, ‘nur còir.

  Oidhche shàmhach, oidhche naomh,
  Aon Mhac Dhé, cho maiseach leinn;
  Tha gràdh a’ boillsgeadh oirnn bho d’ghnùis
  'S tha uair nan gràs an dràsd dhuinn dlùth,
  Shlànaighear, o’n rugadh tu,
  Shlànaighear, o’n rugadh tu.

  Tags Tags : , , , ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :